MENU

Jabatan Bangunan Dan Seni Bina

Mengapa perlu ada Pelan Kelulusan

 

Akta Jalan Parit dan Bangunan (Akta 133), Tiada seseorang boleh mendirikan sesuatu bangunan tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Pihak Berkuasa Tempatan.

Apakah jenis kelulusan yang perlu dipohon?

Berapa lamakah tempoh kelulusan

 

1. Permit Ubahsuai dalaman/ Permit kerja kecil bangunan iaitu:

 • Kerja-kerja kecil tanpa mengubah struktur sediaada keatas semua jenis bangunan kediaman dan perniagaan
 • Memasang pagar keselamatan/ pondok pengawal
 • Tempoh kelulusan 24 jam

2. Kelulusan Pelan Tambahan dan Ubahsuai iaitu:

 • Kerja-kerja yang melibatkan penambahan kepada struktur sediaada
 • Tempoh kelulusan10 hari bekerja

3. Kelulusan Pelan Bangunan iaitu:

 • Binaan baru bagi semua jenis pembangunan (Perumahan, Bangunan kediaman(Banglo),Komersial, Kilang)
 • Tempoh Kelulusan 30 hari

 

Adakah bayaran dikenakan  bagi setiap permohonan?

 

Berapa jumlah bayaran?

 

 • Ya, bayaran fi dikenakan bagi setiap permohonan.

 

 • Bayaran fi dikenakan adalah seperrti yang termaktub didalam Jadual pertama Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984

 

Denda/Kompaun

Denda akan dikenakan bagii setiap kesalahan  iaitu:

 1. Melakukan kerja-kerja tanpa mendapat kelulusan pihak Majlis Perbandaran Ampang Jaya 10kali ganda dari fi yang dikenakan
 2. Melencong daripada kelulusan
 3. Gagal mematuhi arahan pihak Majlis dan apabila disabitkan kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM50,000.00 dan tambahan denda sebanyak RM 1,000.00 bagi setiap kesalahan dibawah subseksysn 70(13) Akta  Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)

 

Adakah garispanduan disediakan oleh pihak Majlis?

 

 1. Garis panduan dan senarai semak disediakan dan boleh di dapati di Jabatab bangunan dan Senibina, Tingkat 10, Menara MPAJ, Majlis Perbandaran ampang Jaya
 2. Boleh dimuat turun dari Laman sesawang MPAJ