MENU

 

PERUTUSAN YANG DIPERTUA

Bismillahhirrahmannirrahim.

Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga ke hadrat Allah SWT kerana atas limpah kurnia dan izinNya untuk kita meneruskan usaha dalam menunaikan tugas dan tanggungjawab mengurus dan mentadbir MPAJ kearah kemajuan dan pembangunan yang lebih cemerlang serta perkhidmatan dan layanan yang lebih baik kepada pelanggan.

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan Selamat Datang ke laman sesawang MPAJ ini. Semoga laman ini dapat membantu memberikan informasi yang bermanfaat dan berguna berkaitan dengan pengurusan dan perkhidmatan MPAJ khususnya .

Saya yang baru menerajui MPAJ bermula 02hb Januari 2015, merasakan bahawa tugas untuk membawa MPAJ ke arah lebih cemerlang adalah satu tugas yang penuh cabaran. Namun saya yakin dan percaya melalui kerjasama dan komitmen yang diberikan oleh Ahli-ahli Majlis dan seluruh warga kerja MPAJ, setiap pencapaian, anugerah dan sumber pendapatan akan terus dipertingkatkan.

Saya juga berharap agar semua warga kerja MPAJ sentiasa mengamalkan prinsip kerja berpasukan, bekerja dalam suasana yang ceria di samping berfikiran positif, kreatif dan inovatif untuk merancang dan melaksanakan sesuatu yang baru bagi meningkatkan kecemerlangan dan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan.

Saya akan meneruskan usaha bagi mencapai segala matlamat dan kesinambungan kerja kearah visi dan misi yang telah dirancangkan dengan keutamaan mewujudkan keselesaan masyarakat serta mana-mana keutamaan yang harus diberikan pada masa kini.

Akhir kata, saya berharap agar semua pihak dapat terus memberikan sokongan dan kerjasama yang berterusan kepada pengurusan MPAJ dalam memberikan perkhidmatan yang cemerlang.

 

Salam Hormat,
 

YBHG. DATO' HAJI ABD. HAMID BIN HUSSAIN DSIS, AIS, PPT, PPC 

Yang Dipertua

Majlis Perbandaran Ampang Jaya