MENU
 

 STATISTIK

TAJUK KETERANGAN
Tarikh Penubuhan 1 Julai 1992
Keluasan Kawasan 13,937 hektar
Jumlah Penduduk 612,000 pada tahun 2020
Pegangan Harta 181, 144 Unit

Sumber: Kajian Rancangan Tempatan MPAJ 2035 (Penggantian)

 

BANGSA PERATUSAN
Bumiputra 54%
Cina 25%
India 9%
Lain-lain 2%

Sumber: Kajian Rancangan Tempatan MPAJ 2035 (Penggantian)

 

GUNA TANAH RANCANGAN TEMPATAN MPAJ 2035 (PENGGANTIAN)

JENIS GUNA TANAH KELUASAN
  HEKTAR PERATUS (%)
Perumahan 2,661.86 19.09
Komersial 429.25 3.08
Industri 96.76 0.69
Institusi dan Kemudahan Masyarakat 351.33 2.52
Tanah Lapang dan Rekreasi 399.49 2.87
Pengangkutan 1,678.67 12.04
Infrastruktur dan Utiliti 241.39 1.73
Pertanian 409.76 2.94
Hutan 7,398.16 53.08
Badan Air 270.33 1.94
JUMLAH KESELURUHAN 13,937.00 100.00

Sumber : Kajian Rancangan Tempatan MPAJ 2035 (Penggantian)