MENU
 
TAJUK KETERANGAN
Penubuhan 1 Julai 1992
Jumlah Penduduk 600,000 orang pada tahun 2009 (Sumber dari: Jabatan Perangkaan Malaysia)
Keluasan Kawasan 14, 350 hektar
Pegangan Harta 135, 109 Unit

 

GUNA TANAH PERATUSAN
Kawasan Hutan 50.7% (72.8km²)
Kawasan Perumahan 36.4% (52.2km²)
Kawasan Kemudahan Awam 5.2% (7.5km²)
Kawasan Pertanian 3.1% (4.4km²)
Kawasan Rekreasi 1% (1.4km²)
Kawasan Perindustrian 0.9% (1.3km²)
Kawasan Perniagaan 2.7% (3.9km²)

 

Statistik

Sumber : Data Demografi Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Selangor 2002 – 2009 (*) Anggaran UPEN Selangor

 

BANGSA PERATUSAN
Bumiputra 56.5%
Cina 30.0%
India 7.0%
Lain-lain  6.6%

Sumber: Kajian Rancangan Tempatan, Jabatan Perancang Bandar