MENU

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Ampang Jaya untuk tahun 2015

 

Bil

Perkhidmatan

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian
Januari - Jun 2015

Jan

%

Feb

%

Mac

%

Apr

%

Mei

%

Jun

%

JUMLAH

1 ICOMM 1,385 1,584 1,584   1,179   1,415   1,198   1,501   8,262

2

e-Borang 1,680   1,801   1,795   1,706   1,982   2,073   11,037

3

e-Bayaran 1,986   1,987   1,678   1,357   1,613   2,461   11,082
4 e-Lesen 626   592   798   512   452   944   9,983
5 OSC Online 312   302   315   297   286   645   7,299
6 Portal Aduan 2,214   2,103   2,104   2,036   2,773   1,802   30,862
7 Carian Maklumat CF 1,347   1,260   1,291   1,144   1,138   1,034   27,278
8 Aplikasi Web GIS 251   376   268   275   257   241   1,668
9 Sistem Inventori Taska 324   234   189   169   116   258   1,290
10 Sistem Carian Pusara MPAJ 71   73   80   77   85   176   562
11 Soal Selidik Kajian Kepuasan Pelanggan MPAJ 104   107   99   97   79   140   626
12 Web Rasmi 30,214   29,914   28,920   26,653   31,552   12,362   159,615

 

JUMLAH

39,567   39,065   37,847   34,553   40,333   22,136   212,207

 

Bil

Perkhidmatan

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian
Julai - Disember 2015

Jul

%

Ogos

%

Sept

%

Okt

%

Nov

%

Dis

%

JUMLAH

1 ICOMM 1,440   1,864   1,211               12,777

2

e-Borang 2,645   2,915   2,738               19,335

3

e-Bayaran 2,401   2,608   1,777               17,868
4 e-Lesen 758   873   837               6,402
5 OSC Online 385   585   402               3,529
6 Portal Aduan 1,987   2,203   1,524               18,746
7 Carian Maklumat CF 1,184   1,292   1,230               10,920
8 Aplikasi Web GIS 213   304   93               2,278
9 Sistem Inventori Taska 164   190   228               1,872
10 Sistem Carian Pusara MPAJ 84   115   110               871
11 Soal Selidik Kajian Kepuasan Pelanggan MPAJ 90   150   161               1,027
12 Web Rasmi 13,145   35,705   17,436               225,901

 

JUMLAH

23,056   46,940   27,757               322,820

 

Penerangan:

* Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian yang terdapat di Portal Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari untuk tahun 2015.

* Data diambil setiap tarikh bulan berakhir samaada 30 atau 31 haribulan.

* Data dibawa semenjak tahun 2011