MENU

VISI 
Menjadikan Perbandaran Ampang Jaya makmur dan harmoni menjelang 2020

KETERANGAN VISI

  • Selaras dengan hasrat kerajaan memperkasakan perkhidmatan awam bertaraf dunia dengan menyediakan perkhidmatan yang proaktif, responsif dan mengikut kehendak pelanggan, maka MPAJ telah menyahut cabaran melalui visinya iaitu menjadi Perbandaran Ampang Jaya yang makmur dan harmoni menjelang tahun 2020.

  • Makmur bermaksud "stakeholder"  dan pelanggan menerima perkhidmatan yang berkualiti tinggi sejajar dengan usaha untuk menjadikan MPAJ sebuah PBT yang bertaraf dunia.

  • Harmoni bermaksud penduduk Ampang Jaya tinggal dalam harmoni dan menikmati kemudahan perbandaran yang baik dan selesa.

 

MISI MPAJ
Menyediakan Perkhidmatan Perbandaran Yang Cekap Dan Berkualiti Bagi Memastikan Warga Ampang Jaya Menikmati Kehidupan Yang Selesa Dan Sejahtera

KETERANGAN MISI

  • Majlis Perbandaran Ampang Jaya akan sentiasa memastikan penduduk Ampang Jaya menerima perkhidmatan perbandaran yang terbaik melalui sistem penyampaian yang efektif disamping memperkasakan sistem pengurusan dan tadbir urus agar masyarakatnya menerima perkhidmatan yang berkualiti.
  • Majlis Perbandaran Ampang Jaya akan sentiasa meningkatkan produktiviti dan inovasi dalam menjadikannya sebuah perbandaran yang kondusif, selamat dan sejahtera untuk didiami.

 

MOTO
Berbakti, Bersih dan Berbudaya

  • BERBAKTI kepada masyarakat

  • BERSIH kepada alam sekitar dan pemikiran

  • BERBUDAYA pekerja yang cekap, amanah, cergas