MENU

Musyaratah 
Menepati syarat-syarat kejayaan

Muraqabah 
Sifat mengawal diri secara berterusan (God Conscious)

Muhasabah 
Menilai diri sendiri.

Muaqobah 
Mengekalkan tindakan benar berterusan

Mujahadah 
Berusaha bersungguh-sungguh

Muatabah 
Menghakis sifat-sifat buruk.