MENU
 

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Ampang Jaya untuk tahun 2019

 

Bil

Perkhidmatan

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian
Januari - Jun 2019

Jan

%

Feb

%

Mac

%

Apr

%

Mei

%

Jun

%

JUMLAH

1 ICOMM 2,912   3,451   25,343   18,455           50,161

2

e-Lesen 1,784   853   1,080   1,201           4,918
3 Portal Aduan 0   0   0   0            
4 Muat Turun Borang 243   423   1,180   1,007           2,553
5 Carian Maklumat CF 1,001   1,510   2,290   3,004           7,805
6 Sistem Inventori Taska 110   193   510   636           1,449
7 Sistem Carian Pusara MPAJ 173   241   300   320           1,034
8 Soal Selidik Kajian Kepuasan Pelanggan MPAJ 335   450   340   205           1,330
9 Sistem@rancang 21   50   13   20           104
10 Laman Web 44,014   55,120   46,008   30,670           175,812

 

JUMLAH

31,404   61,991   77,064   55,518