MENU
 
       
    e-Bayaran
Rangkaian cepat untuk Pembayaran terus ke bank
       
      e-Lesen
Pembayaran dalam talian untuk Pembaharuan Lesen MPAJ
       
      e-Tempahan
Sistem Tempahan MPAJ
 
       
   

OSC 3.0 PLUS Online
Permohonan Online untuk OSC yang Berkaitan dengan Kawalan Pembangunan

       
    Statistik e-Perkhidmatan
Statistik e-Perkhidmatan untuk MPAJ
       
    Web GIS @ MPAJ
Web GIS @ MPAJ disediakan untuk meningkatkan sistem penyampaian maklumat MPAJ untuk menjadi lebih telus
       
    Soal Selidik Kajian Kepuasan Pelanggan MPAJ
Soal Selidik Kajian Kepuasaan Pelanggan
       
   

Intelligent Community - Majlis Perbandaran Ampang Jaya

Sistem Utama Cukai Taksiran, Kompoun, Permit, Lesen, Dewan