MENU
 

DATA TERBUKA KERAJAAN

DEFINISI

  • Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.
  • Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan.
  • Majlis Perbandaran Ampang Jaya akan mengambil bahagian di dalam menyumbang data kepada Portal Data Terbuka Sektor Awam Malaysia agar boleh dimanfaatkan oleh semua pengunjung.

PENGGUNAAN DATA

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah berdasarkan tatacara dan mematuhi terma dan syarat :-

Rujuk Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan

 

Senarai data terbuka :

Bil Tajuk
1 SENARAI PENYERTAAN PRODUK UNTUK CABARAN INOVASI INKLUSIF
2 MAKLUMAT JENIS KEMUDAHAN KESIHATAN DI NEGERI SELANGOR
3 STATISTIK JUMLAH PENDERMAAN DARAH DI HOSPITAL KERAJAAN
4

SENARAI LOKALITI HOTSPOT DENGGI DI MALAYSIA

5

MAKLUMAT HUTAN SIMPANAN KEKAL DI NEGERI SELANGOR

6 MAKLUMAT SEKOLAH DI NEGERI SELANGOR
7 MAKLUMAT BALAI PENGHULU BAGI SETIAP MUKIM DI NEGERI SELANGOR
8 MAKLUMAT HOSPITAL KERAJAAN DAN SWASTA MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SELANGOR
9 SENARAI KEMUDAHAN DI JBS NEGERI SELANGOR
10

KELUASAN TANAMAN MENGIKUT JENIS TANAMAN DI NEGERI SELANGOR

11 KELUASAN TANAMAN KONTAN MENGIKUT JENIS TANAMAN DI NEGERI SELANGOR