MENU
 

Memberi perkhidmatan perbandaran kepada masyarakat di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran Ampang Jaya merangkumi perkara-perkara berikut :-

  1. Kawalan Pembangunan
  2. Kawalan Perniagaan
  3. Pengurusan Cukai Taksiran
  4. Penyediaan Dan Penyelenggaraan Infrastruktur serta Kemudahan Awam
  5. Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Kawasan
  6. Program Kemasyarakatan