MENU
 

Majlis Perbandaran Ampang Jaya tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat, atau daripada kecacatan atau kesilapan kandungan .Sebarang lampiran dan isi kandung boleh mengandungi maklumat sulit. Dengan ini diberitahu bahawa apa-apa urusan, kajian semula, pengagihan, percetakan, penyalinan atau penggunaan yang salah dilarang semata-mata. Pendapat, kesimpulan dan maklumat yang tidak berkaitan tentang urusan rasmi MPAJ dan / atau subsidiari-subsidiarinya akan difahami sebagai bukan diberi mahupun disokong oleh MPAJ dan / atau subsidiari-subsidiarinya dan bukan MPAJ mahupun subsidiari-subsidiarinya untuk yang sama.