MENU
 
logo MPAJ
Sinopsis
Logo Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ) dibentuk bagi melambangkan komitmen MPAJ ke arah kemajuan dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan menitikberatkan kecemerlangan budaya kerja di samping memenuhi kehendak penduduk Ampang Jaya secara keseluruhannya.
 
Rekabentuk Huruf M.P.A.J
Huruf MPAJ pada logo tersebut direka bagi melambangkan segala pembangunan yang dirancang dengan teliti bagi melahirkan persekitaran yang bersih dan indah. Juga mempamerkan keberkesanan serta kecekapan MPAJ dalam melaksanakan tugas dan peranan MPAJ sebagai pemberi perkhidmatan.
 
Perkataan Majlis Perbandaran Ampang Jaya
Perkataan MPAJ mengelilingi logo tersebut menunjukkan ia bertanggungjawab dalam segala urusan pentadbiran.
 
Elemen Pokok
Elemen pokok yang terdapat dalam logo MPAJ melambangkan ke arah bumi yang hijau dan sentiasa mementingkan kebersihan.
 
Elemen Perindustrian dan Perumahan
Perindustrian Perumahan dan Perkilangan adalah simbolik kepada kesempurnaan perancangan ke arah kepesatan pembangunan dan persekitaran Ampang Jaya.