MENU
 
Nama : Encik Ir.Ts. Hj. Zafrul Fazry Bin Mohd Fauzi, PPT
Jawatan : Pengarah (Jurutera J52)
E-mel : zafrul [at] mpaj [dot] gov [dot] my
No. Telefon : 03-4285 7277
Tingkat : 11

 

FUNGSI BAHAGIAN JABATAN KEJURUTERAAN

BAHAGIAN PENTADBIRAN

 • Pentadbiran dan pengurusan kakitangan.
 • Mobilisasi kenderaan.

 

BAHAGIAN JALAN

 1. Aduan disemak dalam tempoh tiga (3) hari bekerja
 2. Memastikan pemantuan kawasan dilaksanakan seminggu sekali
 3. Menyediakan laporan dan cadangan kerja beserta anggaran kos.
 4. Menyelaras peruntukan -peruntukan dari Kerajaan Negeri termasuk melaksanakan kerja-kerja menaiktaraf dan penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan awam
 5. Memantau kerja-kerja kontraktor yang dilantik supaya kerja mengikut spesifikasi kerja yang ditetapkan,
 6. Menyokong tuntutan bayaran daripada pihak kontraktor setelah memastikan kerja yang kerja siap mengikut piawaian yang di tetapkan
 7. Memastikan aduan jalan

 

BAHAGIAN ELEKTRIKAL

 1. Memastikan lampu jalan/awam, lampu isyarat berada di dalam keadaan baik dan sempurna
 2. Mengurus dan menyelia urusan pembaikan lampu jalan/awam serta lampu isyarat Majlis.
 3. Menguruskan pembayaran bil-bil lampu jalan dan lampu isyarat di bawah tanggungjawab Majlis.
 4. Menerima dan menyelaras aduan-aduan yang berkaitan dengan lampu jalan/lampu isyarat untuk diambil tindakan.
 5. Menguruskan permohonan bekalan elektrik lampu jalan dan lampu awam dalam tanggungjawab Majlis.

 

BAHAGIAN PROJEK

 1. Merancang projek-projek Majis yang baru bagi kemudahan orang ramai seperti medan selera, pasar, dewan dan lain-lain
 2. Menaiktaraf infrastruktur dan kemudahan Majlis seperti jalan, perparitan dan lain-lain
 3. Menguruskan dan mengawalselia perlaksanaan projek-projek Majlis.
 4. Menyelaras peruntukan peruntukan dari Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri termasuk melaksanakan kerja-kerja menaiktaraf dan penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan awam
 5. -Mengatasi permasaalahan dan kejadian banjir dikawasan pentadbiran Majlis.

 

BAHAGIAN PENGURUSAN , PERMIT DAN UTILITI (PPU)

 1. Memproses  kelulusan permit korekan jalan bagi semua utiliti dan  Telekomunikasi.
 2. Menguruskan semua projek-projek  Kerajaan Persekutuan dan  Negeri. Cth: Lebuhraya SUKE/DUKE/DLL
 3. Pemantauan taman-taman untuk mengenalpasti discharge outlet bagi tujuan pemasangan perangkap sampah.
 4. Mengawal kualiti air(pencemaran) loji rawatan air buangan.
 5. Memastikan kerja-kerja penyelengaraan dan pembaikan dilaksanakan dengan baik dan memuaskan mengikut piawaian kejuruteraan.

 

BAHAGIAN CERUN

 1. Memeriksa dan memantau pembangunan kawasan bukit dan tanah tinggi secara berterusan .
 2. Menjalankan pemantauan dan penyelenggaraan terhadap cerun-cerun kritikal secara berkala
 3. Menjalankan pengumpulan maklumat Pengkalan Data Cerun
 4. Melakukan Tindakan Penguatkuasaan terhadap pihak yang gagal menyelenggara cerun
 5. Menjalankan Program Kesedaran Penyelenggaraan dan Pemantauan Cerun kepada penduduk setempat yang mendiami kawasan tanah tinggi.
 6. Memastikan kerja-kerja penyelengaraan dan pembaikan dilaksanakan dengan baik dan memuaskan mengikut piawaian kejuruteraan.

 

BAHAGIAN SALIRAN

 1. Memastikan PENOLONG JURUTERA AWAM memantau longkang, berada di dalam keadaan baik, dan sempurna.
 2. Menyelesaikan permasalahan banjir yang melibatkan peruntukan di bawah RM 20,000.00
 3. Mengurusan dan menyelia urusan pentadbiran longkang.
 4. Menerima dan menyelaras aduan-aduan yang berkaitan denganlongkang untuk tindakan .
 5. Memastikan pemantauan  infrastruktur longkang mengikur jadual yang telah ditetapkan.
 6. Memastikan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan dilakanakan dengan baik dan memuaskan mengikut piawaian kejuruteraan

 

BAHAGIAN KAWALAN PEMBANGUNAN

 1. Memproses pelan Kebenaran Merancang bagi permohonan tukar syarat guna tanah, bangunan, rumah sesebuah dan pembangunan bercampur.
 2. Memproses permohonan pelan kerja tanah bagi permohonan  rumah sesebuah dan pembangunan bercampur.
 3. Memproses permohonan  pelan infrastruktur bagi  permohonan rumah sesebuah dan pembangunan bercampur.
 4. Melaksanakan  pemantauan kerja-kerja tanah dan infrastruktur yang telah mendapat kelulusan.
 5. Menyemak permohonan Sijil Kelayakan Menduduki (SKM) dan Sijil Perakuan Siap Dan Pematuhan (CCC)
 6. Menjalankan ujian CBR dan Coring Test.
 7. Menyemak permohonan penyerahan  infrastruktur.
 8. Mengenalpasti dan menyelaras aduan awam  berkaitan  dengan pembangunan di kawasan Majlis.
 9. Melaksanakan  penguatkuasaan  kepada pihak yang mendatangkan kacauganggu dalam perlaksanaan kerja tanah dan infrastruktur.
 10. Memastikan kerja-kerja penyelengaraan dan pembaikan dilaksanakan dengan baik dan memuaskan mengikut piawaian kejuruteraan.

 

CARTA FUNGSI JABATAN KEJURUTERAAN

Sila klik untuk paparan lebih jelas

 

CARTA ORGANISASI JABATAN KEJURUTERAAN

Sila klik untuk paparan lebih jelas