MENU
 

PEMBELIAN DOKUMEN : 15 MEI 2024 (RABU) HINGGA 12 JUN 2024 (RABU)

1.SYARIKAT

a) Sila kemukakan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia(SSM)

b) Sila kemukakan Kad Pengenalan (asal) dan salinan

2. INDIVIDU

a) Sila kemukakan Kad Pengenalan (asal) dan salinan

 

LAWATAN TAPAK:

Individu atau Syarikat boleh melawat tapak sendiri, lokasi seperti berikut  PN 110508/ Lot 62019, Mukim / Pekan / Bandar Ampang, Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan di koordinat (3.134593988935823, 101.75356876282866).

Syarat

  1. Tarikh Pendaftaran Dan Penjualan Dokumen 15 Mei 2024 (Rabu) Sehingga                12 Jun 2024 (Rabu) Pada 12.00 Tengah Hari
  2. Sila bawa bersama Sijil ASAL dan salinan serta satu (1)  SET LENGKAP SSM, KAD PENGENALAN (SYARIKAT DAN INDIVIDU)
  3. PEMILIK / PENAMA di dalam Sijil MOF atau wakil dibenarkan untuk hadir semasa pembelian dokumen.(sila kemukakan surat wakil)
  4. Dokumen tender wajib DIBUKUKAN / DI DOKUMENTASIKAN dengan sempurna dan hendaklah dimasukkan ke dalam SAMPUL YANG DIGAM ATAU BERPELEKAT
  5. Dokumen Meja Tawaran boleh dirujuk di Bahagian Ukur Bahan Aras 5, Menara MPAJ pada waktu bekerja sahaja.
  6. Kegagalan untuk menghadiri membuat pembelian dokumen pada tarikh 15 Mei 2024 (Rabu) hingga 12 Jun 2024 (Rabu) tidak akan dipertimbangkan.
  7. Petender perlulah membaca kenyataan tawaran secara tender terbuka di pautan www.mpaj.gov.my untuk keterangan lanjut.
Tender Ref: 
MPAJ 08/03/04-266/2024
Tender Closing Date: 
Rabu, 12 Jun 2024