MENU
 
 • Pelan yang dikemukakan sebanyak 4 set pelan cadangan landskap ( 3 amonia dan 1 linen ).
 • Pelan Tapak dan Pelan Lokasi ditunjukkan.
 • Pelan penanaman ditunjukkan dalam skala yang jelas dan bersesuaian.
 • Mengemukakan Laporan Cadangan Pembangunan Landskap yang mengandungi:
  1. Konsep Cadangan Landskap
  2. Ilustrasi
   • Perspektif
   • Keratan Rentas
   • Topografi Sediada Tapak
   • Pokok atau tanaman sediada
   • Keadaan Sediada Tapak (Foto)
  3. Elemen-elemen terperinci pembangunan:
   • Wakaf
   • Laluan Pejalan Kaki
   • Tanaman (Pokok Hiasan)
   • Tanaman (Pokok Teduhan)
  4. Method penanaman :
   • Instant
   • 'Detail Construction'
  5. Kaedah penyelenggaraan selepas pembinaan siap sepenuhnya
   • Tempat letak kereta ada disediakan 'island' 1.5m lebar.
   • Nama Saintifik, nama biasa, jarak tanaman, garis pusat, ketinggian bunga pokok, symbol dan jumlah tanaman.
   • Skala yang digunakan bersesuaian ditunjukkan (1.5m dari paip JBA dan paip Bomba).
   • Semua kawasan terbuka ditanam dengan rumput.(Spot turfing / Close turfing).
   • Jarak pokok renek / pagaran dari persimpangan jalan tidak kurang dari 40 m.
   • Memasukkan pokok Bunga Tanjung (mimusops elengi), Bunga Raya (Hibiscus sp) dan Bunga Kertas (Bougainvillea sp).
   • Padang permainan dan kelengkapan taman dikemukakan berasingan.
   • Pelan terperinci bagi alat-alat permainan dan kemudahan taman ( bangku, wakaf, lampu, 'trellis' pergola, tong sampah, laluan pejalan kaki dan sebagainya) disertakan.
   • Pemilihan pokok di kawasan berikut
    1. Tempat Letak Kereta.
    2. Bahu Jalan.
    3. Pembahagi Jalan.
    4. Taman Permainan.
    5. Kawasan Perumahan.
    6. Kawasan Lapang.
    7. Perimeter Kilang.
   • Kemudahan Rekreasi
    • Gelanggang Badminton / Takraw / sebagainya.
    • Alatan Senaman.
    • Kolam Renang
    • Lain-lain. (nyatakan)