MENU
 
 • 2 keping gambar pemohon ukuran kad pengenalan.
 • 1 keping gambar penuh anjing yang hendak dilesenkan (ukuran poskad)
 • 1 salinan kad pengenalan pemohon (depan/belakang)
 • Surat pengesahan suntikan Penyakit Anjing Gila (Hydrophobia) samada oleh Pegawai Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri Selangor atau mana-mana doktor veterinar berdaftar .
 • Bayaran berikut : (yang berkaitan)
  • Lesen baru/ memperbaharui (1 Tahun sahaja) = RM 15.00 seekor
  • Lesen ganti (untuk tahun berkenaan sahaja) = RM 10.00 seekor
  • Tukar milik = RM 5.00 seekor
  • Kad tuan punya = RM 2.00 seekor
 • Bilangan anjing yang boleh dilesenkan bagi satu-satu premis
  • Kurang 1000 meter persegi = 1-2 ekor
  • Lebih 1000 meter persegi = 4 ekor
 • Tiada lesen dikeluarkan bagi anjing-anjing yang disimpan lebih tinggi daripada tingkat bawah mana-mana bangunan.
 • Pemohon perlu mengambil langkah-langkah kebersihan dan keselamatan pemeliharaan anjing agar tidak menimbulkan kacau ganggu.
 • Sekiranya pemilik kehilangan lencana dan / atau kad lesen , maka hendaklah mengisi semula borang permohonan baru dengan disertai bayaran lesen ganti.