MENU
 

PERKHIDMATAN PENGURUSAN KUTIPAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

BIL

PROSEDUR

OBJEKTIF KUALITI

OBJEKTIF KESELAMATAN

TARIKH KUATKUASA

 

 

1.

 

Penyapuan

 

  • Kaw. Komersial dan industri : 7 kali seminggu.
  • Jalan utama : 7 kali seminggu.
  • Padang permainan : 7 kali seminggu.
  • Kaw. Perumahan : 4 hari sekali.

-

 

2.

Prosedur Pengurusan Aktiviti Kitar Semula

Memastikan penduduk diberikan pendedahan dan ruang untuk menjalankan aktiviti kitar semula.

 

-

 

2  Januari 2019

 

3.

Prosedur Pengurusan Permohonan Tong Sisa Lengai

Memastikan MPAJ dapat membekal tong sisa lengai yang mencukupi dan menepati masa kepada pemohon.

 

-

2  Januari 2019

4.

Prosedur Penyelenggaraan Longkang Monsun

Memastikan kebersihan Longkang Monsun milik Majlis dijalankan dijalankan kerja-kerja pembersihan dengan kitaran 3 bulan sekali atau berdasarkan aduan.

-

2  Januari 2019

 

5.

Prosedur Penyelenggaraan Rumah/Tanah Kosong

Memastikan kebersihan Rumah/Tanah Kosong yang telah dikenalpasti dijalankan kerja-kerja pembersihan dengan kitaran 3 bulan sekali atau berdasarkan aduan.

 

-

 

2  Januari 2019

6.

Prosedur pengurusan tindakan penguatkuasaan

Memastikan kertas siasatan dibuat setelah notis peringatan dikeluarkan oleh MPAJ kerana kompaun yang dikenakan tidak dijelaskan.

 

-

 

2  Januari 2019