MENU
 

PERKHIDMATAN OSC

BIL

PROSEDUR

OBJEKTIF KUALITI

OBJEKTIF KESELAMATAN

TARIKH KUATKUASA

 

1.

Prosedur Pertimbangan kepada Pelan – pelan  Cadangan Pemajuan

Mesyuarat 2 kali sebulan

Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa OSC dikeluarkan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh mesyuarat

Memastikan mesyuarat Jawatankuasa OSC  2 kali sebulan.

Memastikan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa OSC dikeluarkan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh mesyuarat

15 Oktober 2019

 

2.

Prosedur Proses Perakuan Siap Dan Pematuhan Dan Deposit CCC

Edaran dokumen yang lengkap dalam tempoh 2 hari bekerja selepas permohonan diterima

Memastikan edaran dokumen yang lengkap dalam tempoh 2 hari bekerja selepas permohonan diterima

15 Oktober 2019