MENU
 

PENILAIAN PEGANGAN BERKADAR DAN PENGURUSAN HARTA MAJLIS

BIL

PROSEDUR

OBJEKTIF KUALITI

OBJEKTIF KESELAMATAN

TARIKH KUATKUASA

1.

Prosedur Penilaian Semula

Memastikan notis senarai nilaian baru dikeluarkan kepada pemilik harta tidak kurang 42 hari dari tarikh senarai nilaian baru dikuatkuasakan.

Memastikan semua harta di dalam kawasan pentadbiran MPAJ dikenakan cukai taksiran dengan nilaian yang munasabah dan bertetapan

2  Januari 2019

2.

Prosedur Pindaan Senarai Nilaian

Memastikan notis pindaan senarai nilaian dikeluarkan kepada pemilik harta tidak kurang 30 hari dari tarikh pindaan senarai nilaian dikuatkuasakan.

2  Januari 2019

3.

Prosedur Mendengar Bantahan Cukai Taksiran

Maklumbalas keputusan bantahan cukai taksiran akan dikeluarkan dalam tempoh 7 hari selepas diluluskan oleh mesyuarat penuh majlis.

2  Januari 2019

4.

Prosedur Pulangan Balik Cukai (Remisi)

Maklumbalas keputusan tuntutan elaun pulangan balik cukai taksiran (remisi) akan dikeluarkan dalam tempoh 7 hari selepas diluluskan oleh mesyuarat penuh majlis

2  Januari 2019

5.

Prosedur Pengemaskinian Maklumat Pegangan Berkadar

Memastikan  maklumat pegangan berkadar dikemaskini serta merta selepas permohonan diterima di kaunter.

2  Januari 2019

6.

Prosedur Proses Temuduga Pemilihan Penyewa  Gerai Milik Majlis

Maklumbalas keputusan temuduga pemilihan penyewa gerai milik majlis akan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas proses temuduga dijalankan

2  Januari 2019