MENU
 

PENGURUSAN PERKHIDMATAN KESIHATAN, ALAM SEKITAR DAN PENJAJA

BIL

PROSEDUR

OBJEKTIF KUALITI

OBJEKTIF KESELAMATAN

TARIKH KUATKUASA

1.

Prosedur Permohonan Dan Pengeluaran Lesen  Penjaja

Lesen penjaja dikeluarkan selewat-lewatnya 30 hari bekerja bagi permohonan yang lengkap diterima.

Lesen dikeluarkan mengikut tempoh yang ditetapkan

2  Januari 2019

2.

Prosedur  Penggredan Premis Makanan

  • Gred A : Selepas tempoh 2 tahun.
  • Gred B : Selepas tempoh 1 tahun.
  • Gred C : Selepas tempoh 6 bulan.
  • Tiada Gred : Selepas tempoh 14 hari dan disenaraikan untuk operasi penutupan oleh PejabatKesihatan Daerah.

Tiada aduan sahih terhadap penggredan premis makanan

2  Januari 2019

3.

Prosedur Ulasan Teknikal Syarat Kesihatan Persekitaran  Bagi Permohonan Pelesenan Premis Perniagaan

  • Lesen permohonan baru/tambah aktiviti : 7 hari.
  • Lesen kelulusan serta merta : 10 hari.
  • Notis pematuhan lessen : 14 hari.

Memastikan laporan ulasan teknikal syarat kesihatan persekitaran mengikut tempoh masa yang ditetapkan

2  Januari 2019

4.

Prosedur Ulasan Teknikal Bagi Permohonan Jabatan Dalaman Dan Agensi Luar

Kebenaran merancang/CF dan pelan : 14 hari.

Maklumat kelulusan Permohonan Kebenaran Merancang/Vetting pelan dan Permohonan CF/CCC yang betul dan tepat dalam tempoh masa yang ditetapkan.

2  Januari 2019

5.

Prosedur Pencegahan Dan Kawalan Demam Denggi

Memastikan tindakan kawalan dibuat selewat-lewatnya dalam tempoh 72 jam dari tarikh kes laporan kes demam denggi.

Memastikan tindakan kawalan dan pencegahan demam denggi dilaksanakan dalam tempoh masa yang ditetapkan untuk mencegah dan mengawal kes demam denggi supaya tidak merebak

2  Januari 2019

6.

Prosedur Pengurusan Kompaun

  •  

-

2  Januari 2019