MENU
 

No.

PERMOHONAN PELAN / KERJA PEMBANGUNAN

1

KEJ_PERMOHONAN PENGESAHAN PENGECUALIAN PELAN KERJA TANAH DAN PELAN INFRASTRUKTUR

2

KEJ_PERMOHONAN PENGIRAAN BAYARAN FI KERJA INFRASTRUKTUR

3

KEJ_PERMOHONAN PENGIRAAN BAYARAN FI KERJA TANAH

4

KEJ_PERMOHONAN PENGIRAAN FI CAGARAN

5

KEJ_PERMOHONAN PERMIT TUTUP KOREK GUNA JALAN

6 KEJ_PERMOHONAN TUNTUTAN WANG CAGARAN – PERMIT KOREKAN JALAN
7

PB_PERMOHONAN PROGRAM PEMUTIHAN SEKOLAH AGAMA

8

PB_PERMOHONAN UNTUK KEBENARAN MERANCANG

9

OSC_PENGECUALIAN PELAN KERJA TANAH, PELAN JALAN PARIT

10

OSC_PENGEMUKAAN NOTIFIKASI PEMERIKSAAN AKHIR I & II

11

OSC_ PERLANJUTAN KEBENARAN MERANCANG

12

OSC_PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG MENDIRIKAN MENARA DAN STRUKTUR PEMANCAR KOMUNIKASI DI ATAS TANAH

13

OSC_PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG PEMBINAAN PAPAN IKLAN (BILLBOARD)

14

OSC_PENGEMUKAAN NOTIFIKASI MULA KERJA BINAAN

15

OSC_ PENGEMUKAAN NOTIFIKASI PEMERIKSAAN INTERIM

16

OSC_PERMOHONAN PELAN BANGUNAN

17

OSC_PERMOHONAN PELAN INFRASTRUKTUR

18

OSC_PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH

19

OSC_PERMOHONAN PELAN LAMPU JALAN

20

OSC_PERMOHONAN PELAN LANDSKAP

21

OSC_PENGEMUKAAN PENDEPOSITAN CCC

22

OSC_PERMOHONAN PELAN BANGUNAN – TELEKOMUNIKASI

23

OSC_PERMOHONAN PERUBAHAN MATERIAL KEGUNAAN BANGUNAN

24

BS_PERMOHONAN KELULUSAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI RUMAH KEDIAMAN

25

BS_PERMOHONAN MELETAK PONDOK PENGAWAL

26

BS_PERMOHONAN MEMBAIKI RUMAH  KEDAI  PEJABAT YANG SEDIA ADA TANPA MENGUBAH STRUKTUR ASAL

27

BS_PERMOHONAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA

28

BS_PERMOHONAN PERMIT LANJUT TEMPOH KELULUSAN PELAN

29

BS_PERMOHONAN UBAHSUAI DALAMAN DAN LUARAN UNTUK PREMIS MAKANAN (RESTORAN  KAFETERIA  KANTIN) YANG SEDIA ADA TANPA MENGUBAH STRUKTUR ASAL

30

BS_PERMOHONAN UBAHSUAI DALAMAN TANPA MENGUBAH STRUKTUR ASAL (RUMAH BERTINGKAT)

31

BS_PROSEDUR TUNTUTAN WANG CAGARAN

32

KEJ_GARIS PANDUAN (SISTEM PELAN) PERMOHONAN PELAN KELULUSAN KERJA TANAH/INFRASTRUKTUR

 

<--pagebreak-- >