MENU
 

No.

PERMOHONAN PELAN / KERJA PEMBANGUNAN

1

KEJ_PERMOHONAN PENGESAHAN PENGECUALIAN PELAN KERJA TANAH DAN PELAN INFRASTRUKTUR

2

KEJ_PERMOHONAN PENGIRAAN BAYARAN FI KERJA INFRASTRUKTUR

3

KEJ_PERMOHONAN PENGIRAAN BAYARAN FI KERJA TANAH

4

KEJ_PERMOHONAN PENGIRAAN FI CAGARAN

5

KEJ_PERMOHONAN PERMIT TUTUP KOREK GUNA JALAN

6 KEJ_PERMOHONAN TUNTUTAN WANG CAGARAN – PERMIT KOREKAN JALAN
7

PB_PERMOHONAN PROGRAM PEMUTIHAN SEKOLAH AGAMA

8

PB_PERMOHONAN UNTUK KEBENARAN MERANCANG

9

OSC_01-KEBENARAN MERANCANG

10

OSC_02-PELAN KERJA TANAH

11

OSC_03-PELAN JALAN & PERPARITAN

12

OSC_04-PENGECUALIAN PELAN KERJA TANAH-INFRA

13

OSC_05-PELAN BANGUNAN

14

OSC_06-PELAN LANDSKAP

15

OSC_07-PELAN LAMPU JALAN

16

OSC_08-PERLANJUTAN KEBENARAN MERANCANG

17

OSC_09-MENAMAKAN PROJEK PEMBANGUNAN, NAMA TAMAN DAN ALAMAT

18

OSC_10-PERUBAHAN MATERIAL KEGUNAAN BANGUNAN (TUKAR GUNA)

19

OSC_11-KEBENARAN MERANCANG BILLBOARD

20

OSC_12-KEBENARAN MERANCANG TELCO

21

OSC_13-PELAN BANGUNAN TELCO

22

OSC_14-NOTIFIKASI MULA KERJA

23

OSC_15-INTERIM

24

OSC_16_PEMERIKSAAN AKHIR 1&2

25 OSC_17-DEPOSIT CCC
26 BS_PERMOHONAN KELULUSAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI RUMAH KEDIAMAN
27

BS_PERMOHONAN MELETAK PONDOK PENGAWAL

28

BS_PERMOHONAN UBAHSUAI DALAMAN RUMAH KEDIAMAN DAN KEDAI PEJABAT

29

BS_PERMOHONAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA

30

BS_PERMOHONAN PERMIT LANJUT TEMPOH KELULUSAN PELAN

31

BS_PERMOHONAN UBAHSUAI DALAMAN DAN LUARAN UNTUK PREMIS MAKANAN (RESTORAN  KAFETERIA  KANTIN) YANG SEDIA ADA TANPA MENGUBAH STRUKTUR ASAL

32

BS_PERMOHONAN UBAHSUAI DALAMAN TANPA MENGUBAH STRUKTUR ASAL (RUMAH BERTINGKAT)

33

BS_PROSEDUR TUNTUTAN WANG CAGARAN

34

BS_SENARAI SEMAK ULASAN PELAN BANGUNAN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN / PERMOHONAN PELAN TAMBAHAN DAN UBAHSUAI BANGUNAN

35 SENARAI SEMAK BORANG F UNTUK TAMBAHAN DAN UBAHSUAI
36 KEJ_GARIS PANDUAN (SISTEM PELAN) PERMOHONAN PELAN KELULUSAN KERJA TANAH/INFRASTRUKTUR

 

<--pagebreak-- >