MENU
 
Nama : Puan Maizatul Hanisa Binti M.Isa, C.A(M)
Jawatan : Pengarah / Akauntan (WA52)
E-mel : mai [at] mpaj [dot] gov [dot] my
No. Telefon : 03-4285 7177
Tingkat : 4

 

FUNGSI BAHAGIAN JABATAN PERBENDAHARAAN

Bahagian Perbelanjaan

 • Menyemak dan memproses semua jenis pembayaran dengan teratur dan dikawal mengikut peruntukan yang diluluskan dalam belanjawan tahunan;
 • Menyediakan laporan peruntukan dan perbelanjaan Majlis;
 • Kawal selia terimaan dan perbelanjaan peruntukan-peruntukan khas yang diterima oleh Majllis;
 • Memproses dan menbayar emolumen kakitangan tetap,kontrak dan sambilan Majlis;
 • Semakan dan membayar segala tuntutan elaun kakitangan Majlis seperti elaun kakitangan Majlis seperti elaun lebih masa, elaun perjalanan dan panjar wang runcit;
 • Mengawal selia tuntutan pembayaran dibuat dalam tempoh 14 hari.

 

Bahagian Akaun

 • Menyediakan, menyelenggara, mengemaskini segala rekod-rekod dan laporan kewangan dengan betul dan teratur menikut peraturan serta prosedur perakaunan;
 • Menguruskan dan menyelenggara akaun simpanan tetap dan akaun semasa Majlis berasaskan aliran tunai Majis;
 • Penyediaan penyata penyesuaian bank;
 • Menyemak segala hasil yang telah dikutip diakaunkan dengan betul dan teratur;
 • Merekodkan aset alih dan aset tak alih milik Majlis dan pengiraan susut nilai;
 • Menyediakan laporan terimaan dan bayaran balik cagaran serta penghantaran ke Akta Wang Tidak Dituntut

 

Bahagian Pentadbiran

 • Menyelaras Dan Menyemak Hal-Hal  Berkaitan Cuti Kakitangan
 • Menyemak Dan Menyediakan  Laporan Kehadiran Kakitangan(E-Kedatangan)
 • Merekod Pergerakan Kakitangan
 • Menyediakan Surat Menyurat Dan Memo Jabatan
 • Menyelaraskan Pengurusan Rekod Dan Fail Jabatan
 • Menyelaras Senarai Semak Laporan-Laporan Bulanan Jabatan
 • Menyelaras Borang Pencalonan Pekerja Contoh Bulanan
 • Memantau Dan Menyelaras  Aset Jabatan
 • Menyelia Rekod Stok Alatan Pejabat (E-Stok)
 • Menyediakan Bank Deraf
 • Mengemaskini Fail Pinjaman Kenderaan Dan Komputer Kakitangan
 • Menyelaras aduan jabatan;
 • Lain-lain urusan berkaitan dengan jabatan.

 

CARTA ORGANISASI JABATAN PERBENDAHARAAN

Sila klik untuk paparan lebih jelas