MENU
 

KAWALAN PERANCANGAN

BIL

PROSEDUR

OBJEKTIF KUALITI

OBJEKTIF KESELAMATAN

TARIKH KUATKUASA

1.

Prosedur Permohonan Kebenaran Merancang Pembangunan dan Pendirian Bangunan

Keputusan Kelulusan Kebenaran Merancang - 57 hari.

 1. Tiada ralat terhadap maklumat kelulusan.
 2. Kebolehsediaan maklumat kelulusan dalam 57 hari.

2  Januari 2019

2.

Prosedur Permohonan Kebenaran Merancang Tukar guna Bangunan Sementara

Keputusan Kelulusan Kebenaran  Merancang Tukar Guna Bangunan Sementara - 57 hari.

 1. Tiada ralat terhadap maklumat kelulusan.
 2. Kebolehsediaan maklumat kelulusan dalam 57 hari.

2  Januari 2019

3.

Prosedur Permohonan Nama Taman , Pembangunan dan Alamat Pembangunan

Keputusan Kelulusan  Cadangan Nama Taman, Bangunan Dan Alamat Pembangunan – 30 hari.

 1. Tiada ralat terhadap maklumat kelulusan.
 2. Kebolehsediaan maklumat kelulusan dalam 30 hari

2  Januari 2019

4.

Prosedur Permohonan Pelan Pra Hitungan

Permohonan Pelan Pra Hitung - 30 hari

 1. Tiada ralat terhadap maklumat kelulusan.
 1. Kebolehsediaan maklumat kelulusan dalam 30 hari.

2  Januari 2019

5.

Prosedur Ulasan Permohonan Pelan Kerja Tanah

Ulasan Pelan Kerja  Tanah - 14 hari.

 1. Tiada ralat terhadap maklumat kelulusan.
 1. Kebolehsediaan maklumat kelulusan dalam 14 hari..

2  Januari 2019

6.

Prosedur Permohonan Lanjut Tempoh Kebenaran Merancang

Keputusan Kelulusan Lanjut Tempoh Kebenaran Merancang - 30 hari.

 1. Tiada ralat terhadap maklumat kelulusan.
 1. Kebolehsediaan maklumat kelulusan dalam 30 hari.

2  Januari 2019

7.

Prosedur Ulasan Permohonan Tanah

Ulasan Permohonan Tanah - 14 hari.

 1. Tiada ralat terhadap maklumat kelulusan.
 1. Kebolehsediaan maklumat kelulusan dalam 14 hari.

2  Januari 2019

8.

Prosedur Ulasan Permohonan Lesen Perniagaan

Ulasan Permohonan Lesen Perniagaan - 14 hari.

 1. Tiada ralat terhadap maklumat kelulusan.
 2. Kebolehsediaan maklumat kelulusan dalam 14 hari.

2  Januari 2019

9.

Prosedur Ulasan Permohonan Permit Penjaja

Ulasan Permohonan Permit Penjaja - 14 hari.

 1. Tiada ralat terhadap maklumat kelulusan.
 2. Kebolehsediaan maklumat kelulusan dalam 14 hari.

2  Januari 2019

10.

Prosedur Ulasan Bagi Pra Runding Permohonan Kebenaran Merancang

Ulasan Bagi Pra Runding Permohonan Kebenaran Merancang - 14 hari.

 1. Tiada ralat terhadap maklumat kelulusan.
 2. Kebolehsediaan maklumat kelulusan dalam 14 hari.

2  Januari 2019

11.

Prosedur Pemantauan dan Tindakan Aduan Penguatkuasaan bagi Kawalan Perancangan

 1. Tempoh pematuhan Surat Peringatan– 14 / 30 hari.

 

 1. Tempoh pematuhan Notis Kaedah Merujuk KPPA– 30 hari.
 1. Pemohon perlu mematuhi kehendak yang termaktub dalamSurat Peringatan dalam tempoh 14/30 hari.
 2. Pemohon perlu mematuhi kehendak yang termaktub dalamNotis Kaedah Merujuk KPPA dalam tempoh 30 hari.

2  Januari 2019

12.

Prosedur Pelaksanaan Projek/Program Pembangunan Mampan, Ampang Jaya Smart Selangor Mampan (SSM)

Pelaksanaan Projek / Program – 6 bulan

Kebolehsediaan Pelaksanaan Projek / Program dalam tempoh 6 bulan.

2  Januari 2019

13.

Prosedur Pelaksanaan Program Bas SMART Selangor

Pengeluaran Surat Lantikan / Surat Setuju Terima  – 3 bulan

Kebolehsediaan Pengeluaran Surat Lantikan / Surat Setuju Terima dalam tempoh 3 bulan.

2  Januari 2019

14.

 

 

Prosedur Penyediaan Maklumat Perancangan dan Pembangunan Semasa

Tempoh penyediaan maklumat seperti berikut :

 1. Permohonan Maklumat Sediada – 14 hari
 2. Permohonan Maklumat Pelan & Inventori – 30 hari
 3. Permohonan Maklumat Pengumpulan dari Jabatan Dalaman MPAJ – 30 hari
 1. Tiada ralat terhadap maklumat kelulusan.

 

 1. Kebolehsediaan maklumat kelulusan dalam tempoh 14 hari / 30 hari.

2  Januari 2019

 

 

15.

Prosedur Pengurusan Mesyuarat  IPMC