MENU

1. Dokumen Meja Tawaran akan dipamerkan pada 25 Mei 2022 (RABU) di GALERI ARAS 4, Majlis Perbandaran Ampang Jaya . (9.00 pagi - 4.00 petang (Isnin).

2. Kegagalan untuk menghadiri pendaftaran pada tarikh 24 Mei 2022 (SELASA) tidak akan dipertimbangkan.

3. Dokumen sebut harga wajib DIBUKUKAN / DI DOKUMENTASIKAN dengan sempurna dan hendaklah dimasukkan ke dalam DUA (2) SAMPUL YANG DIGAM ATAU BERPELEKAT (Kewangan dan Teknikal) dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga seperti tertera di atas.

4. Petender perlu mempunyai e-mel rasmi syarikat dan berdaftar dengan sistem ICOMM bagi menyertai tender MPAJ. Dokumen tender tersebut akan dijual sepenuhnya di atas talian di dalam laman web https://icomm.mpaj.gov.my serta dimuat turun (download) melalui akaun perolehan masing-masing  sebagai pengesahan pembelian.

5. Petender yang tidak mendapat apa-apa jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup tawaran adalah dianggap tidak berjaya. 

6. Sebarang pertanyaan sila hubungi BAHAGIAN UKUR BAHAN di talian 03-4285 7444 dan 03-4285 7356.

7. Petender di GALAKKAN membawa CAP SYARIKAT semasa menghadiri pendaftaran.

8. Petender yang menyertai perolehan ini, perlulah mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) sepanjang berurusan dengan pihak Majlis.

9. Petender juga digalakkan mengemukakan semula dokumen pelawaan lebih awal supaya dapat mengelakkan kesesakan dan kelewatan pada tarikh tutup tender.

10. Sila bawa bersama Sijil ASAL serta satu (1) salinan MOF, SSM, UPEN, SKMM, Suruhanjaya Tenaga dan SURAT PERWAKILAN KUASA yang masih sah. Kegagalan pihak syarikat membawa dokumen tersebut akan menyebabkan pihak syarikat TIDAK BOLEH menyertai perolehan ini.

11. Untuk melihat iklan yang lengkap, sila layari laman sesawang rasmi Majlis di www.mpaj.gov.my.

Tender Ref: 
MPAJ 02/03/04-131/2022
Tender Closing Date: 
Khamis, 18 Ogos 2022