MENU
  1. Sila bawa bersama Sijil ASAL serta satu (1) salinan Kementerian Kewangan, SSM dan UPEN yang masih sah melalui serahan tangan semasa pendaftaran di Kaunter Galeri, Aras 4, MPAJ.
  2. Hanya PEMILIK / PENAMA di dalam Sijil MOF sahaja yang dibenarkan bagi memasuki tawaran tender. Wakil syarikat  adalah tidak dibenarkan. Bagi maksud ini Pemilik perlu menghadirkan diri ke Kaunter Galeri, Aras 4, MPAJ beserta dokumen-dokumen yang  yang disyaratkan bagi menyertai Perolehan ini. Kegagalan pihak syarikat membawa dokumen tersebut akan menyebabkan pihak syarikat TIDAK BOLEH menyertai perolehan ini.
  3. Dokumen Meja Tawaran akan dipamerkan mulai 3 JUN 2020 di Kaunter Galeri, Aras 4, Majlis Perbandaran Ampang Jaya pada hari bekerja. (8.00 pagi - 1.00 tengah hari, 2.00 petang - 4.45 petang hari Isnin - Khamis & 8.00 pagi - 12.15 tengah hari, 2.45 petang - 4.45 petang Jumaat sahaja)
  4. Dokumen tender wajib DIBUKUKAN / DI DOKUMENTASIKAN dengan sempurna dan hendaklah dimasukkan ke dalam DUA (2) SAMPUL YANG DIGAM ATAU BERPELEKAT
  5. Petender perlu mempunyai email rasmi syarikat dan berdaftar dengan sistem ICOMM bagi menyertai tender MPAJ. Dokumen tender tersebut akan di jual sepenuhnya di atas talian di dalam laman web https://icomm.mpaj.gov.my serta dimuat turun (download) melalui akaun perolehan masing-masing  sebagai pengesahan pembelian.
  6. Petender  yang tidak mendapat apa-apa jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup tawaran adalah dianggap tidak berjaya.
  7. Sebarang pertanyaan sila hubungi BAHAGIAN UKUR BAHAN di talian 03-4285 7444 dan 03-4285 7356.
  8. Petender di GALAKKAN membawa CAP SYARIKAT semasa mendaftar di kaunter pendaftaran.
Tender Ref: 
MPAJ 02/03/04-031/2020
Tender Closing Date: 
Selasa, 23 Jun 2020