MENU

 FUNGSI BAHAGIAN

 Bahagian Pentadbiran & Inovasi

 1. Pengurusan Rekod Jabatan
 2. Penyediaan & Kemaskini Manual Prosedur Kerja Jabatan/Fail Meja Kakitangan.
 3. Pengurusan Sumber Manusia - Cuti/Prestasi/Kursus/Kehadiran Kakitangan dan perjawatan Jabatan.
 4. Penyediaan Bajet Jabatan
 5. Kawalan Aset/Inventori/Bekalan Pejabat Jabatan.
 6. Penyelarasan aduan Jabatan.
 7. Menyelaras sistem penyampaian Jabatan.
 • Kaunter - Jadual Bertugas kaunter , maklumat terkini.
 • Bilik perbincangan pegawai.
 • Etika Telefon.

         8. Borang-borang permohonan.
         9. Penggunaan Perkhidmatan /Sistem IT

 • Sistem ePBT, BLESS, eKL, eSurat, HRMIS, My Meeting, email Jabatan.

        10. Pengurusan Kenderaan Jabatan
        11. Menghadiri mesyuarat-mesyuarat Jabatan (dalaman/luaran).
        12. Penyediaan data/maklumat jawapan berkenaan perlesenan kepada agensi luar.
 
 Bahagian Kajian & Pembangunan

 • Pemantauan dan pelaksanaan premis-premis bagi program permulihan (Berlesen/Tidak berlesen)
 • Pemantauan dan keputusan-keputusan Mesyuarat Jawatan kuasa dan undang-undang yang perlu digunapakai.
 • Penyediaan Buku Garispanduan permohonan lesen dan membuat apa-apa pindaan UUK yang melibatkan permohonan lesen untuk penambahbaikan.
 • Menyediakan 'Master File' bagi premis-premis yang dikeluarkan CF bagi setiap tahun.
 • Mengkaji aktiviti-aktiviti lain atau baru yang boleh dilesenkan.  

 
 Risikan dan Operasi

 1. Memeriksa semua premis bagi memastikan semua premis mempunyai lesen perniagaan yang sah   daripada pihak Majlis.
 2. Mengeluarkan notis/kompaun kepada pemilik premis yang melakukan kesalahan di bawah UUK/Akta/Enakmen berkaitan.
 3. Menjalankan operasi lesen.

        a) Halangan
        b) Permit
        c) Premis tidak berlesen/melanggar syarat lesen dll.

      4.  Menyemak/membuat siasatan/laporan dan tindakan penguatkuasaan ke atas aduan-aduan Jabatan.
      5.  Memasukkan data kompaun ke dalam sistem kompaun.
      6.  Penyediaan kertas siasatan (IP).
      7.  Pengeluaran Notis Peringatan Pembayaran Kompaun.
      8.  Pemeriksaan premis kelulusan lesen serta merta selepas 2 bulan.
 
 Lesen Berisiko

 1. Memproses permohonan lesen berisiko untuk dikemukakan dalam Mesyuarat J/K Pelesenan Dan Pembangunan Usahawan setiap bulan untuk kelulusan :

          a) Pusat Hiburan

 • Pusat Hiburan Keluarga
 • Pusat Hiburan Awam
 • Pusat Hiburan Istirehat

         b) Pusat Siber & Siber Kafe
         c) Pusat Kecantikan dan Penjagaan Kesihatan – Urut tradisional.
         d) Barangan Lusuh.

      2. Membuat pemantauan lesen bagi lesen berisiko mengikut perancangan bersama UPL.

 Bahagian Pengeluaran Lesen

      1. Memproses permohonan lesen premis perniagaan dan papan iklan.

 • Lesen Serta Merta
 • Lesen Kurang Berisiko (14 hari)

      2. Memproses permohonan kiosk.
      3. Memproses permohonan permit sementara :

 • Jualan/promosi/jamuan makan/Sembahyang/Pameran
 • Kain Rentang/Sepanduk/Belon
 • Meletak kerusi/meja di kakilima restoran.
 • Mesin Air Layan Diri di kakilima.

      4. Memproses lain-lain permohonan:

 • Tukar nama syarikat.
 • Tukar milik lesen.
 • Tukar nama syarikat & tukar milik lesen.
 • Tambah/tukar/batal papan iklan.
 • Tambah/tukar/batal aktiviti.
 • Tambah/tukar/batal lot.

 Bahagian Papan Iklan Luaran

 1. Memproses permohonan papan iklan luaran(Billboard).
 2. Memproses permohonan papan iklan tunjuk arah (PTTA).

 - Senarai Lesen Sementara  

 - Penyelarasan Kadar Bayaran lesen Pejabat Urusan    

 - Kadar Baru FI Bagi Sepanduk dan Gegantung (Bunting) 

 - Lesen Dinamik

 - Permit Wajib Kerusi Meja 

 - Senarai Aktiviti Perniagaan yang Dibekukan Pemberian Lesen 

 - Permit Wajib Kaki Lima