MENU

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Ampang Jaya untuk tahun 2019

 

Bil

Perkhidmatan

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian
Januari - Jun 2019

Jan

%

Feb

%

Mac

%

Apr

%

Mei

%

Jun

%

JUMLAH

1 ICOMM 2,912                        

2

e-Lesen 1,784                        

3

OSC Online                          
4 Portal Aduan 1953                        
5 Muat Turun Borang                          
6 Carian Maklumat CF 1,001                        
7 Aplikasi Web GIS 151                        
8 Sistem Inventori Taska 110                        
9 Sistem Carian Pusara MPAJ 173                        
10 Soal Selidik Kajian Kepuasan Pelanggan MPAJ 335                        
11 Sistem@rancang 21                        
12 Laman Web 22,964                       1,939,058

 

JUMLAH

31,404