MENU

1. Dokumen Meja Tawaran akan dipamerkan mulai 10 NOVEMBER 2020 di Kaunter Galeri, Aras4, Majlis Perbandaran Ampang Jaya pada hari bekerja. (10.00 pagi - 3.00 petang- hari Isnin - Jumaat sahaja)

2. Sila bawa bersama Sijil ASAL serta satu(1) salinan CIDB, SPKK, PKK, SSM dan UPEN yang masih sah melalui serahan tangan semasa pendaftaran di Kaunter Galeri, Aras 4, MPAJ. Kegagalan pihak syarikat menyediakan dokumen tersebut akan menyebabkan pihak syarikat TIDAK BOLEH menyertai perolehan ini.

3. Dokumen tender wajib DIBUKUKAN / DI DOKUMENTASIKAN dengan sempurna dan hendaklah dimasukkan ke dalam SAMPUL YANG DIGAM ATAU BERPELEKAT.

4. Petender perlu mempunyai email rasmi syarikat dan berdaftar dengan sistem ICOMM bagi menyertai tender MPAJ. Dokumen tender tersebut akan di jual sepenuhnya di atas talian di dalam laman web https://icomm.mpaj.gov.my serta dimuat turun (download) melalui akaun perolehan masing-masing  sebagai pengesahan pembelian.

5. Hanya PEMILIK/PENAMA di dalam Sijil CIDB sahaja yang dibenarkan bagi memasuki tawaran Tender. Wakil syarikat adalah tidak dibenarkan. Bagi maksud ini Pemilik perlu menghadirkan diri ke Kaunter Galeri, Aras 4, MPAJ berserta dokumen-dokumen yang disyaratkan bagi menyertai Perolehan ini.

6. Petender  yang tidak mendapat apa-apa jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup tawaran adalah dianggap tidak berjaya.

7. Sebarang pertanyaan sila hubungi BAHAGIAN UKUR BAHAN di talian 03-4285 7444 dan 03-4285 7356.

8. Petender di GALAKKAN membawa CAP SYARIKAT semasa menghadiri pendaftaran.

9. Memandangkan tender ini dilaksanakan di dalam tempoh PKPB 28 Oktober 2020 - 9 November 2020, syarikat yang memerlukan surat kebenaran merentas daerah/negeri bagi tujuan menyertai pelawaan ini, boleh mendapatkan surat tersebut di laman web rasmi majlis iaitu www.mpaj.gov.my.

Attachments: 
Tender Ref: 
MPAJ 05/01/04-140/2020
Tender Closing Date: 
Isnin, 30 November 2020