MENU

1. Sila bawa bersama Sijil ASAL serta satu (1) salinan MOF, SSM dan UPEN yang masih sah.
2. Kegagalan pihak syarikat membawa dokumen tersebut akan menyebabkan pihak syarikat TIDAK BOLEH menyertai perolehan ini.
3. Kontraktor diwajibkan menghadiri taklimat. Hanya PEMILIK / PENAMA di dalam Sijil MOF sahaja yang dibenarkan untuk menghadiri taklimat ini. Wakil syarikat TIDAK dibenarkan.
4. Dokumen Meja Tawaran akan dipamerkan mulai 19 JULAI 2019 di Aras 16, Bahagian Ukur Bahan, Majlis Perbandaran Ampang Jaya pada hari bekerja. (8.00 pagi - 1.00 tengah hari, 2.00 petang - 4.45 petang hari Isnin - Khamis & 8.00 pagi - 12.15 tengah hari, 2.45 petang - 4.45 petang Jumaat sahaja).
5.Dokumen Sebut harga yang telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam DUA (2) SAMPUL SURAT YANG DIGAM ATAU BERPELEKAT (Teknikal Dan Kewangan) dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut harga seperti tertera di atas.
6. Penyebut harga perlu mempunyai email rasmi syarikat dan berdaftar dengan sistem ICOMM bagi menyertai sebut harga MPAJ. Dokumen sebut harga tersebut akan di jual sepenuhnya di atas talian di dalam laman web https://icomm.mpaj.gov.my serta dimuat turun (download) melalui akaun perolehan masing-masing  sebagai pengesahan pembelian.
7. Penyebut harga  yang tidak mendapat apa-apa jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup tawaran adalah dianggap tidak berjaya. 
8. Sebarang pertanyaan sila hubungi BAHAGIAN UKUR BAHAN di talian 03-4285 7444 dan 03-4285 7356.
9. Penyebut harga di GALAKKAN membawa CAP SYARIKAT semasa menghadiri taklimat.

Attachments: 
Tender Ref: 
MPAJ 12/02/02-016/2019
Tender Closing Date: 
Jumaat, 26 Julai 2019