MENU

PENGURUSAN PEROLEHAN SEBUT HARGA   DAN  TENDER MPAJ

BIL

PROSEDUR

OBJEKTIF KUALITI

OBJEKTIF KESELAMATAN

TARIKH KUATKUASA

 

 

 

1.

Prosedur Pengurusan  Perolehan Sebutharga Dan Tender MPAJ

Memastikan proses perolehan Sebutharga/Tender bekalan, perkhidmatan dan kerja dilaksanakan mengikut peraturan kewangan yang ditetapkan oleh Majlis Perbandaran Ampang Jaya.

Memastikan proses kerja perolehan sebut harga / tender yang dilaksanakan mematuhi prosedur keselamatan yang telah ditetapkan.

  • Risiko tahap keselamatan dokumen adalah rendah iaitu8

2  Januari 2019