MENU

PENGURUSAN PEMBANGUNAN, INFRASTRUKTUR, CERUN DAN KENDERAAN

BIL

PROSEDUR

OBJEKTIF KUALITI

OBJEKTIF KESELAMATAN

TARIKH KUATKUASA

1.

Prosedur  Permohonan Kelulusan Pelan Kerja Tanah Dan Pelan Infrastruktur

Keputusan pelan kerja tanah dan pelan infrastruktur.

Permohonan Biasa - 57 hari.

Permohonan serentak - 80 hari.

Memastikan semua permohonan diproses mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan.

2  Januari 2019

2.

Prosedur Permohonan Kelulusan Pelan Kerja Tanah dan Infrastruktur Pembangunan Tanah Tinggi

Keputusan pelan kerja tanah dan pelan infrastruktur di pembangunan tanah tinggi.

Permohonan biasa - 57 hari

Permohonan serentak - 80 hari

2  Januari 2019

3.

Prosedur Permohonan Kelulusan Pelan Lampu Jalan

Keputusan pelan lampu jalan - 57 hari

2  Januari 2019

4.

Prosedur Pengurusan Cerun

Memeriksa dan memantau cerun dalam rekod MPAJ sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Memastikan semua cerun dipantau mengikut jadual yang telah ditetapkan.

2  Januari 2019

5.

Prosedur Penyelenggaraan Infrastruktur Dan Kemudahan Awam

Penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan awam (Dari tarikh surat tawaran sehingga tarikh pengesahan Siap Kerja) - 60 hari

Memastikan semua aduan ditapak dapat diselesaikan dalam tempoh 60 hari

2  Januari 2019

6.

Prosedur Penyelenggaraan Cerun

Penyelenggaraan cerun (Dari tarikh surat tawaran sehingga tarikh pengesahan Siap Kerja) - 60 hari.

 

2  Januari 2019

7.

Prosedur Penyelenggaraan Lampu Jalan Dan  Lampu Isyarat

Penyelenggaraan lampu jalan dan lampu isyarat (Dari tarikh surat tawaran sehingga tarikh pengesahan Siap Kerja) - 60 hari.

Memastikan semua aduan ditapak dapat diselesaikan dalam tempoh 60 hari

2  Januari 2019

8.

Prosedur  Pemantauan  Projek  Infrastruktur

Pemantauan infrastruktur 1 kali seminggu sepanjang tempoh kontrak.

Memastikan kawalan terhadap kemajuan kerja di tapak

2  Januari 2019

9.

Prosedur Kelulusan Permit Korekan

Kelulusan permit korekan - 30 hari

Memastikan kelulusan permit diproses dalam tempoh 30 hari setelah permohonan lengkap

2  Januari 2019

 

 

10.

Prosedur Penyelenggaraan Kenderaan

Memberi keputusan terhadap permohonan sehingga pelantikan kontraktor seperti berikut :-

Penyelenggaraan kenderaan :-

  • Servis – 7 hari.
  • Minor – 14 hari.
  • Major – 21 hari.

-

2  Januari 2019