MENU

Merujuk kepada pengumuman YAB Perdana Menteri pada 23 April 2020 mengenai Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) bagi mengatasi COVID-19 di Malaysia yang telah dilanjutkan sehingga 12 Mei 2020.

Sehubungan dengan pelanjutan PKP tersebut, maka pejabat Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ) juga akan ditutup sepanjang tempoh tersebut.

MPAJ telah membuat keputusan meminda tarikh tutup perolehan Sebut Harga dan Tender yang ditutup pada 04 Mei 2020 DIPINDA kepada 18 Mei 2020 (Isnin) pada atau sebelum pukul 12.00 tengah hari. Walaubagaimanapun tarikh tutup ini akan dipinda tertakluk kepada tempoh perlaksanaan PKP (Covid-19).

Syarat-syarat adalah tertakluk kepada syarat iklan sebelum ini.Butiran Sebut Harga & Tender adalah seperti Lampiran 1

MUAT TURUN LAMPIRAN 1