MENU

 

FUNGSI BAHAGIAN

 Bahagian Perbelanjaan

•    Menguruskan segala pembayaran dan perbelanjaan majlis.
•    Memastikan pembayaran dibuat dengan teratur dan terkawal di dalam lingkungan mengikut peruntukan yang diluluskan
•    Mengendalikan urusan tuntutan panjar wang runcit.
•    Membantu dalam penyediaan belanjawan tahunan Majlis
•    Mengawal selia tuntutan pembayaran dibuat dalam tempoh 14 hari

Bahagian Akaun
•    Penyediaan Penyata Akaun Bulanan dan Penyata Kewangan.
•    Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank.
•    Menyediakan belanjawan tahunan
•    Menyemak segala hasil yang telah dikutip diakaunkan dengan betul dan teratur.
•    Memproses, menyemak dan mengemaskini data dan laporan cukai melalui 'on-line' (agensi luar).

Bahagian Hasil
•    Menguruskan aktiviti pungutuan cukai taksiran.
•    Menguruskan bayaran kompaun dan lain-lain bil majlis.
•    Menyediakan bayaran kutipan setempat bagi cukai taksiran PBT/Pejabat Tanah Selangor.
•    Menerima dan memproses kelulusan lesen serta merta
•    Menerima dan memproses tempahan dewan Majlis
•    Menerima dan memproses kebenaran menutup jalan / permit khemah
•    Mengambil tindakan dan menuntut tunggakan cukai taksiran
•    Penghantaran notis peringatan/waran dan sitaan