MENU

FUNGSI BAHAGIAN

Bahagian Kawalan Pembangunan

 • Memproses permohonan Kebenaran Merancang dalam tempoh 57 hari bekerja kecuali bagi yang terlibat dengan notis pandangan lot berjiran 
 • Memproses permohonan Pelan Pra-Hitungan dalam tempoh 1 bulan 
 • Memproses dan memberi sokongan Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan dalam tempoh 14 hari bekerja
 • Memproses permohonan menamakan taman, bangunan dan alamat pembangunan dalam tempoh 1 bulan 
 • Memproses permohonan tanah( tukar syarat nyata, pemberimilikan, penyatuan, pecah sempadan) dengan memberi ulasan kepada Pejabat Tanah dan Daerah dalam tempoh 14 hari bekerja
 • Memproses dan memberi ulasan permohonan lesen perniagaan dan permit sementara kepada Jabatan Pelesenan MPAJ dalam tempoh 14 hari bekerja
 • Memberi maklumatbalas berkaitan aduan dalam tempoh 3 hari bekerja
 • Memproses permohonan pelbagai seperti permohonan munggunakan rezab kerajaan sebagai tapak kemudahan awam seperti surau, dewan, membina pondok pengawal dan kayu penghadang di jalan-jalan awam ( guarded community)
 • Memberi ulasan kepada Jabatan Belia Masyarakat (Unit Landskap), MPAJ terhadap permohonan Pelan Lanskap dalam tempoh 14 hari bekerja
 • Memberi ulasan kepada Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan terhadap permohonan permit LPKP dalam tempoh 14 hari bekerja  

Unit GIS, Rancangan Pemajuan, R&D

 • Mengumpul & mengemaskini maklumat perancangan & sebagai rujukan
 • Melaksanakan sistem GIS
 • Menyelaras penyediaan Rancangan Struktur, Rancangan Tempatan dan kajian R&D
 • Memproses permohonan tanah (tukar syarat nyata tanah, pemberimilikan, penyatuan, pecah bahagi, pecah sempadan) dengan memberi ulasan kepada Pejabat Tanah & Daerah
 • Memproses & memberi ulasan kepada permohonan lesen / permit perniagaan kepada Bahagian perlesenan, MPAJ

Bahagian Setinggan Dan Kilang Tanpa Izin

 • Meroboh dan menyediakan penempatan setinggan ( Rumah Kos Rendah) kepada setinggan berkelayakan
 • Membuat inventori dan mengenalpasti penempatan kilang-kilang tanpa izin selaras dengan polisi Kerajaan Negeri   

Bahagian Pembagunan Mampan

 • Menyelaraskan program-program local Agenda 21 MPAJ yang melibatkan kerjasama antara MPAJ, Agensi Kerajaan, Sektor Swasta dan Masyarakat
 • Menyelaraskan perlaksaan Program Bandar Selamat
 • Menyelang perlaksanaan Program Murainets