MENU

 BAHAGIAN PESURUHJAYA BANGUNAN (COB)

 • Menjadi urusetia COB MPAJ dalam menyelaraskan tindakan-tindakan antara jabatan-jabatan yang terlibat di MPAJ dan LPHS serta KPKT
 • Menjalankan kuasa dan tanggungjawab di bawah Akta 663, Akta 318 dan akta yang berkaitan semasa tempoh permulaan
 • Menjalankan kuasa dan tanggungjawab di bawah Akta 663, Akta 318 dan akta yang berkaitan semasa tempoh interim
 • Menjalankan kuasa dan tanggungjawab di bawah Akta 663, Akta 318 dan akta yang berkaitan sebelum tempoh akhir
 • Mengumpul data dan statistik berkenaan bangunan-bangunan bertingkat yang melibatkan hakmilik serata dan perbadanan pengurusan

 FUNGSI BAHAGIAN

 • Mewujudkan, menyelenggarakan dan mengemaskini maklumat pemaju berstrata.
 • Menyelaras pelaksanaan Akta Bangunan dan Harta Bersama (Akta 663) dan Bahagian VI dan VII Akta Hakmilik Strata (Akta 318)
 • Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Pemaju(JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC).
 • Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB.
 • Menguruskan aduan berkenaan isu penyelenggaraan dan pengurusan harta bersama.
 • Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyelenggaraan dan pengurusan harta benda.
 • Memberi taklimat / penerangan berkenaan Akta 663 dan menghadiri mesyuarat agung tahunan JMB / MC.
 • Pelaksanaan dan penguatkuasaan Akta 663 dan Bahagian VI dan VII Akta 318.