MENU

 

FUNGSI BAHAGIAN
 

 PENGAUDITAN
 

  a)   Audit Pengurusan Kewangan

 • Audit Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti

   b)  Audit Pengurusan Pentadbiran

 • Audit Kualiti Dalaman ISO 9001:2008
 • Audit Dalaman Amalan Persekitaran Berkualiti(5s)
 • Audit Kawalan Keselamatan Berdasarkan Arahan Keselamatan
 • Audit Pengurusan Aset dan Stor
 • Audit Nilai
 • Audit Pengurusan Pejabat Berdasarkan APPC dan 'Star Rating'

   c)  Audit Susulan

 • Audit Minit Mesyuarat Jawatankuasa Bulanan
 • Audit Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun
 • Audit Minit Mesyuarat Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Korporat
 • Audit Tindakan Susulan Teguran Audit Negara

   d) Audit Prestasi

 • Audit Prestasi Fungsi/ Program/ Aktiviti Jabatan

    e)  Audit Khas

 • Arahan Yang Di Pertua / Tuan Timbalan Yang Dipertua/ Setiausaha/ Kerajaan Negeri/ Kerajaan Persekutuan/Auditan tambahan selain dalam SKT tahunan

 

PENTADBIRAN

 1. Pengurusan Pentadbiran Am UAD
 2. Pengurusan perkhidmatan dan kewangan kakitangan UAD
 3. Arahan kerja dari KU(AD)/SU/TUDP/YDP