MENU

KAWALAN BANGUNAN

BIL

PROSEDUR

OBJEKTIF KUALITI

OBJEKTIF KESELAMATAN

TARIKH KUATKUASA

1.

Prosedur Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan

Permohonan pelan bangunan – 37 hari. Permohonan serentak – 80 hari

Memastikan keputusan dan kelulusan diserahkan kepada PSP yang berkenaan sahaja.

2  Januari 2019

2.

Prosedur Permohonan Sijil Kelayakan Menduduki (SKM)

14 hari

Memastikan Sijil Kelayakan Menduduki diserahkan kepada PSP yang berkenaan sahaja

2  Januari 2019

3.

Prosedur Kelulusan Pelan Buku Panduan

24 jam

 

Memastikan keputusan dan kelulusan diserahkan kepada PSP yang berkenaan sahaja

 

 

 

 

2  Januari 2019

4.

Prosedur Permohonan Kelulusan Permit Meroboh

14 hari

2  Januari 2019

5.

Prosedur Permohonan Kerja Awal

Permohonan pelan bangunan – 14 hari.

Permohonan pelan bangunan melalui OSC – 37 hari

2  Januari 2019

6.

Prosedur Permohonan Kelulusan Pelan Tambahan dan Ubahsuai Bangunan

14 hari bekerja

2  Januari 2019

7.

Prosedur Lanjut Tempoh Kelulusan Pelan

14 hari bekerja

2  Januari 2019

8.

Prosedur Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan Sementara

14 hari bekerja

2  Januari 2019

9.

Prosedur Permohonan Kelulusan Pelan struktur telekomunikasi (TELCO)

37 hari

2  Januari 2019

10.

Prosedur Penerimaan CCC

37 hari

2 Januari 2019

11.

Prosedur  Rekabentuk dan senibina

30 hari

2 Januari 2019

12.

Prosedur penyediaan kertas siasatan (IP)

14 hari selepas keputusan siasatan lengkap

2  Januari 2019

13.

Prosedur permohonan pengurusan rumah ibadat bukan islam (Ribi)

37 hari

2  Januari 2019

14.

Prosedur pengurusan mesyuarat IPMC

4 kali setahun

2  Januari 2019

15.

Prosedur penguatkuasaan meroboh

Mengambil tindakan awalan sebelum tindakan meroboh dilaksanakan dalam tempoh 7 hari bekerja.

1 November 2019