MENU

AUDIT KUALITI DALAMAN MPAJ

BIL

PROSEDUR

OBJEKTIF KUALITI

OBJEKTIF KESELAMATAN

TARIKH KUATKUASA

 

 

 

 

1.

Prosedur Audit Dalaman ISO

 

 

 

 

Dilaksanakan sekurang - kurangnya sekali setahun secara berkala dalam tempoh tidak kurang 6 bulan dari tarikh audit sebelumnya

 

Memastikan laporan audit dalaman yang dikeluarkan hanya boleh diakses oleh auditi yang berkaitan sahaja.

 

Sasaran:

Tiada kebocoran maklumat laporan audit dalaman kepada pihak luar.

 

2  Januari 2019