MENU

 TAKWIM  MESYUARAT JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC) 2017

BIL.

PROGRAM / AKTIVITI

TARIKH

1.

Mesyuarat Jawatankuasa OSC BIL 1/2017

10 Januari 2017

2.

Mesyuarat Jawatankuasa OSC BIL 2/2017

24 Januari 2017

3.

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil 3/2017

10 Februari 2017

4.

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil 4/2017

21 Februari 2017

5.

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil 5/2017

10 Mac 2017

6

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil 6/2017

24 Mac 2017

7

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil 7/2017

11 April 2017

8

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil 8/2017

24 April  2017

9

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil 9/2017

09 Mei 2017

10

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil 10/2017

23 Mei 2017

11

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil 11/2017

09 Jun 2017

12

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil 12/2017

21 Jun 2017

13

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil 13/2017

11 Julai 2017

14

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil 14/2017

24 Julai 2017

15

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil 15/2017

10 Ogos 2017

16

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil 16/2017

22 Ogos 2017

17

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil 17/2017

19 September 2017

18

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil 18/2017

26 September 2017

19

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil 19/2017

10 Oktober 2017

20

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil 20/2017

24 Oktober 2017

21

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil 21/2017

10 November 2017

22

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil 22/2017

22 November 2017

23

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil 23/2017

12 Disember 2017

24

Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil 24/2017

20 Disember 2017

**Takwim ini tertakluk kepada pindaan oleh Bahagian Urusetia, Majlis Perbandaran Ampang Jaya.

PERTANYAAN:-

Sebarang pertanyaan, sila hubungi 03-42857102 / 03-42857416 / 03-42857189 / 03-42857201 / 03-42857094.