MENU

PENGURUSAN KOMUNITI DAN LANDSKAP 

BIL

PROSEDUR

OBJEKTIF KUALITI

OBJEKTIF KESELAMATAN

TARIKH KUATKUASA

1.

Prosedur Pengurusan Aktiviti Komuniti Dan Sosial

Mengadakan program sekurang - kurangnya 40 program setahun

Memastikan semua permohonan diproses mengikut tempoh masa yang ditetapkan

2  Januari 2019

2.

Prosedur permohonan pengebumian jenazah

Mengebumi jenazah dalam tempoh 24 jam dari masa permohonan diterima

2  Januari 2019

3.

Prosedur permohonan peruntukan JKP

Memproses permohonan dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima

2  Januari 2019

4.

Prosedur permohonan logistik

Memberi maklumbalas permohonan dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima

2  Januari 2019

5.

Prosedur Kelulusan Pelan Landskap

Memproses dan memberi keputusan permohonan pelan landskap dalam tempoh 50 hari dari tarikh permohonan diterima di jabatan

Memastikan surat keputusan permohonan pelan landskap tidak bercanggah dengan keputusan dalam Mesyuarat Jawatankuasa OSC

2  Januari 2019

6.

Prosedur Penyelenggaraan Landskap Pokok Teduhan

Menyediakan fail kerja penyelenggaraan pokok teduhan berdasarkan peruntukan tahun semasa

Memastikan fail kerja yang disediakan hendaklah mengikut peruntukan tahunan semasa

2  Januari 2019

7.

Prosedur Rekabentuk Landskap

Memastikan pembinaan rekabentuk landskap di tapak selaras dengan pelan kelulusan

Memastikan semua garis panduan dipatuhi dalam proses rekabentuk landskap dan pelaksanaaan di tapak.

2  Januari 2019

8.

Prosedur Ulasan Lanskap bagi kebenaran merancang

Memberi ulasan landskap bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari selepas tarikh terima permohonan

Memastikan ulasan Landskap bagi permohonan Kebenaran Merancang yang dikeluarkan kepada Bahagian OSC adalah selaras dengan OSC online

2  Januari 2019

9.

Prosedur sokongan perakuan siap dan pematuhan (CCC)

Memproses pengeluaran surat sokongan perakuan siap dan pematuhan (CCC) dalam tempoh 14 hari selepas tarikh permohonan diterima di jabatan

Memastikan proses Permohonan Perakuan Siap Dan Pematuhan (CCC) dipatuhi mengikut tempoh masa yang ditetapkan.

2  Januari 2019

10.

Prosedur penyelenggaraan padang permainan

Menyediakan fail kerja penyelenggaraan padang permainan berdasrkan peruntukan tahun semasa.

Memastikan fail kerja yang disediakan hendaklah mengikut peruntukan tahunan semasa

2  Januari 2019