MENU

 FUNGSI BAHAGIAN

 • Menguatkuasa undang-undang mengikut peraturan yang diperuntukkan dan di guna pakai di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran Ampang Jaya.
 • Memberi perkhidmatan yang cekap dan pantas berdasarkan aduan-aduan yang diterima.
 • Membantu memperbaiki imej Majlis Perbandaran Ampang Jaya dengan membentuk sebuah pasukan penguatkuasaan undang-undang yang cekap, tegas, berani dan sentiasa bersiap sedia dalam menghadapi apa jua situasi.

 Bahagian Pentadbiran

 • Unit Pentadbiran Am
 • Unit Kenderaan
 • Unit Fotografi
 • Unit CCTV

 Bahagian Operasi

 • Mengeluarkan notis amaran dan kompaun serta tindakan sitaan ke atas sebarang
 • perlanggaran undang-undang yang telah diperuntukkan.
 • Merancang dan melaksanakan tindakan operasi seperti operasi pusat hiburan, halangan
 • dan sebagainya.
 • Memastikan semua aduan yang memerlukan tindakan dengan segera.
 • Menjalankan tindakan perobohan ke atas halangan setinggan, sambungan rumah tanpa
 • kebenaran binaan struktur haram dan sebagainya
 • Menjalankan Operasi bersama pihak polis, Jabatan Agama Islam Selangor, Kementerian
 • Dalam Negeri & Kepenggunaan, Jabatan Imigresen, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan
 • agensi - agensi lain yang terlibat dengan tindakan penguatkuasa.
 • Bahagian Rondaan
 • Mengeluarkan notis amaran dan kompaun ke atas sebarang perlanggaran undang-undang
 • yang telah diperuntukkan.
 • Membuat rondaan dan pemantaun ke atas premis perniagaan serta kawasan taman dan
 • perumahan di seluruh kawasan pentadbiran majlis.
 • Memastikan pemantauan Pusat Siber dan Kafe Siber, Rumah Urut, Pusat Hiburan dan Pusat Snuker dilakukan dari semasa ke semasa
 • Melakukan pemantauan terhadap jalan rosak, longkang pecah serta penjaja sekitar
 • kawasan sekolah.
 • Memastikan aduan yang diterima oleh Bahagian Rondaan diambil tindakan.
 • Mengadakan perjumpaan dengan JKP bagi mengenalpasti masalah penduduk.

 Bahagian Aduan

 • Menerima dan merekodkan aduan yang diterima dalam sistem dan buku rekod aduan
 • Memastikan semua aduan yang diterima diambil tindakan segera dan maklumbalas
 • kepada pengadu dalam tempoh 2 hari.
 • Memastikan aduan mengenai binatang berbisa diambil tindakan dan diselesaikan dalam
 • tempoh 24 jam.
 • Melakukan Pemantauan ke atas aduan-aduan yang diserahkan kepada bahagian lain.
 • Mengemaskini laporan setelah aduan diambil tindakan.
 • Menyediakan laporan khas untuk tindakan pendakwaan.
 • Bahagian Trafik
 • Mengeluarkan kompaun serta tindakan ke atas sebarang perlanggaran undang-undang
 • yang telah diperuntukkan.
 • Melakukan rondaan di kawasan letak kereta dan kawasan taman majlis.
 • Melaksanakan operasi tunda dan kunci tayar di kawasan tempat letak kereta dan taman
 • yang diselenggara oleh pihak Majlis.
 • Melaksanakan tindakan ke atas kenderaan buruk.
 • Membuat kawalan trafik, keselamatan dan escort.
 • Memastikan aduan yang diterima oleh Bahagian Trafik diambil tindakan segera.
 • Memastikan proses tuntutan kenderaan tunda berjalan lancar.

 
 Piagam Pelanggan Bahagian Penguatkuasa

 • Memastikan tugas-tugas yang dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang yang digunapakai oleh Majlis Perbandaran Ampang Jaya semasa tindakan diambil dengan tegas dan adil
 • Memastikan maklumbalas terhadap aduan yang diterima disampaikan dalam tempoh 2 hari kepada pengadu
 • Menerima, menyiasat dan menyelesaikan aduan binatang berbisa dalam tempoh 24 jam
 • Memastikan kerja-kerja meroboh setinggan/binaan haram dilaksanakan dalam tempoh 7 hari setelah tamat tempoh notis
 • Memastikan pengurusan kenderaan yang ditunda boleh dikeluarkan dalam tempoh 7 hari setelah urusan bayaran kos simpanan dan kompaun kesalahan diselesaikan
 • Memastikan bantuan penguatkuasaan yang dipohon oleh jabatan-jabatan lain dilaksanakan dalam tempoh 24 jam