MENU
 

Program Geran Kecil Alam Sekitar (GKAS) dan Geran Kecil Teknologi Hijau (GKTH) Tahun 2023 anjuran Jawatankuasa Tetap Alam Sekitar, Perubahan Iklim dan Teknologi Hijau Negeri Selangor.

 

Inisiatif Kerajaan Negeri dalam membantu komuniti mengakses pembiayaan bagi melaksanakan program/projek hijau dan mampan ke arah merealisasikan agenda Negeri Hijau serta meningkatkan kualiti hidup dan persekitaran.

 

Tarikh Tutup Permohonan : 10 Mei 2023 (Rabu) 

Pautan Borang seperti berikut: https://forms.gle/TVFFVsrHwoLcCFQG9

Sila rujuk syarat permohonan seperti di risalah bergambar berikut.

GERAN-01

GERAN-02