MENU
 
Nama : Puan Noor Farahana binti Roselan, C.A(M), AIIA
Jawatan : Ketua Bahagian / Juruaudit (W44)
E-mel : noorfarahana [at] mpaj [dot] gov [dot] my
No. Telefon : 03-4285 7187
Tingkat : 17

 

FUNGSI BAHAGIAN AUDIT DALAM

 AUDITAN
 

  1)  Audit Pengurusan Pentadbiran Dan Kewangan

 • Audit Indeks Akauntabiliti, Jabatan dan Agensi Negeri Selangor.
 • Audit Draf Penyata Kewangan MPAJ.
 • Audit Prestasi Pembayaran Bil 14 hari.
 • Audit Kualiti – Audit Dalaman ISO.
 • Audit Kualiti – Audit Dalaman APB(5S).
 • Audit ke atas Perolehan MPAJ.

  2)  Audit Prestasi

 • Audit Pelaksanaan Fungsi / Program / Projek / Aktiviti Jabatan.

  3)   Audit Khas

 • Arahan Yang Dipertua / Tuan Timbalan Yang Dipertua / Setiausaha / Kerajaan Negeri / Kerajaan Persekutuan / Auditan tambahan selain dalam SKT tahunan.

 

 PENTADBIRAN

  1)   Pengurusan Pentadbiran Am, Pengurusan Perkhidmatan dan Kewangan Kakitangan Bahagian Audit Dalam

 • Menyelaras dan merekod segala permohonan berkaitan dengan hal-hal pentadbiran am dan perkhidmatan / kewangan.

 

  2)   Pengurusan Korporat - Audit Dalam

 • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Korporat (JKAPK).
 • Penyediaan Buku Laporan Tahunan Bahagian Audit Dalam.

 

CARTA FUNGSI JABATAN

Sila klik untuk paparan lebih jelas

 

CARTA ORGANISASI JABATAN

Sila klik untuk paparan lebih jelas