MENU
 
Name : Mrs. Noor Farahana binti Roselan, C.A(M), AIIA
Position : Head Division / Auditor (W44)
E-mail : noorfarahana [at] mpaj [dot] gov [dot] my
No. Phone : 03-4285 7187
Level : 17

 

FUNGSI BAHAGIAN AUDIT DALAM

 AUDITAN
  1)  Audit Pengurusan Pentadbiran

  • Audit Dalaman ISO
  • Audit Dalaman EKSA

  2)  Audit Pengurusan Kewangan

  • Sistem Kewangan
  • Kawalan Dalaman
  • Rekod Kewangan

  3)   Audit Prestasi

  • Audit Pelaksanaan Fungsi/Program/Projek/Aktiviti Jabatan

  3)   Audit Khas

  • Arahan Yang Dipertua / Tuan Timbalan Yang Dipertua / Setiausaha / Kerajaan Negeri / Kerajaan Persekutuan / Auditan tambahan selain dalam SKU tahunan.

 

 PENTADBIRAN

  1)   Pengurusan Pentadbiran Am, Pengurusan Perkhidmatan dan Kewangan Kakitangan Bahagian Audit Dalam

  • Menyelaras dan merekod segala permohonan berkaitan dengan hal-hal pentadbiran am dan perkhidmatan / kewangan.

 

  2)   Pengurusan Korporat - Audit Dalam

  • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Korporat (JKAPK).
  • Penyediaan Buku Laporan Tahunan Bahagian Audit Dalam.

 

CARTA FUNGSI JABATAN

CARTA ORGANISASI AUDIT DALAM 2024-01

Sila klik untuk paparan lebih jelas

 

CARTA ORGANISASI JABATAN

CARTA ORGANISASI JABATAN AD 2024

Sila klik untuk paparan lebih jelas