MENU
 

PENGIKTIRAFAN DARI KERAJAAN NEGERI SELANGOR

 

 

 

KUMPULAN COB (BAH. PESURUHJAYA BANGUNAN) MENERIMA ANUGERAH KHAS DARI KERAJAAN NEGERI SELANGOR BERDASARKAN PENCAPAIAN CEMERLANG ANUGERAH TERTINGGI PAR EXCELLENCE IAITU MARKAH MELEBIHI 80% DI INTERNATIONAL COVENTION ON QUALITY CONTROL CIRCLE (ICQCC), HYDREBAD, INDIA 2021