MENU
 

PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN. MOHD FAUZI BIN MOHD YATIM YANG DIPERTUA MPAJ MENERIMA ANUGERAH PRODUCTIVITY CHAMPION KATEGORI LEADER

 

 

 

 

 

PN. ROSLIZA BINTI MOHD PENGARAH JABATAN PERANCANGAN KORPORAT MPAJ MENERIMA ANUGERAH PRODUCTIVITY CHAMPION KATEGORI PRACTITIONER