MENU
 

Apa itu AKRAB?

AKRAB merupakan agen penggerak kepada pelaksanaan budaya kerja kelas pertama dalam perkhidmatan awam.

 

Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB)

AKRAB merupakan nama khusus bagi pegawai yang dilantik sebagai pembimbing rakan sekerja sepertimana yang dikehendaki dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil 18/2005.

 

AKRAB MPAJ

AKRAB MPAJ mula ditubuhkan pada Januari 2013. Sehingga tahun 2021, AKRAB MPAJ mempunyai 19 orang ahli.

 

Peranan AKRAB

  • Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan.
  • Memberi sokongan kepada perubahan yang lebih baik.
  • Sumber kepada rakan untuk berkongsi masalah.
  • Memperkuatkan semangat rakan yang ingin berubah.

 

Tujuan AKRAB?

Menyediakan perkhidmatan membimbing bagi membantu rakan sekerja untuk meningkatkan potensi dan kecemerlangan diri.

 

Sokongan Moral

Memberikan sokongan moral kepada rakan sekerja.

 

Penyelesaian Konflik

Membantu rakan sekerja di dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi.

 

Membuat Keputusan

Membantu rakan sekerja di dalam membuat keputusan.

 

Perkhidmatan AKRAB

  1. Sesi Kaunseling
  • Individu (sukarela/dirujuk)
  • e-Kaunseling (sesi kaunseling dijalankan melalui emel, telefon bimbit atau pejabat)

 

  1. Ujian Psikologi
  • Indikator Pewartakan Unggul (IPU), Ujian Kerjaya dan Minat, Ujian DASS (Stress) dan lain-lain.

 

Maklumat AKRAB