MENU
 

 

Kalendar
 
  • Kalendar memberi petunjuk kepada pengguna mengenai peristiwa yang berlaku pada tarikh-tarikh yang tertentu.
  • Ia juga mewakili submenu Peristiwa yang terdapat di dalam menu Berita & Peristiwa.
  • Pengguna dapat mengetahui jika adanya sesuatu aktiviti/program melalui tarikh-tarikh yang telah dihitamkan.
  • Klik pada tarikh tertentu akan memaparkan aktiviti/program untuk hari tersebut.
  • Untuk mengetahui keseluruhan aktiviti pada bulan tersebut, pengguna boleh klik pada Lagi Aktiviti Bulan Ini yang terdapat di bahagian bawah Kalendar.