MENU

SENARAI SEMAK PERMOHONAN

 BIL.

JENIS PERMOHONAN

BORANG / SENARAI SEMAK BERKAITAN

1.

Kebenaran Merancang

Semua jenis kebenaran merancang kecuali:-

 1. Tukar guna bangunan

 2. Papan iklan (billboard)

 3. Cadangan nama Projek, Pembangunan, Nama Taman dan Alamat

 1. Borang Pendaftaran OSC

 2. Senarai Semak Permohonan KebenaranMerancang

 3. Borang A : Kaedah-kaedah Pengawalan Perancangan (am) (Selangor) 2001

2.

Pelan Kerja Tanah

 1. Borang Pendaftaran OSC

 2. Senarai Semak Permohonan Pelan Kerja tanah

3.

Pelan Infrastruktur

 1. Borang Pendaftaran OSC

 2. Senarai Semak Permohonan Jalan dan Parit

4.

Pelan Bangunan

 1. Borang Pendaftaran OSC

 2. Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan

 3. Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan(Jabatan)

 4. Borang A : Perakuan Pelan-pelan Peruntuhan / Bangunan / Struktur

5.

Pelan Lampu Jalan dan Taman

 1. Borang Pendaftaran OSC

 2. Senarai Semak Permohonan Pelan Lampu Jalan

6.

Pelan Landskap

 1. Borang Pendaftaran OSC

 2. Senarai semak Permohonan Lanskap

7. 

Lanjut Tempoh Kebenaran Merancang

 1. Borang Pendaftaran OSC

 2. Permohonan Lanjut Tempoh Kebenaran Merancang

8.

Tukar Guna Bangunan

(Taska / tadika / rumah orang tua / rumah     kebajikan / rumah anak yatim dsb)

 1. Borang Pendaftaran OSC

 2. Permohonan Tukar Guna Bangunan

9.

Menamakan Projek, Pembangunan, Nama     Taman dan Alamat.

 1. Borang Pendaftaran OSC

 2. Permohonan Menamakan Projek, Pembangunan, Nama Taman dan Alamat.

10.

Kebenaran Merancang Papan Iklan                   (Billboard)

 1. Borang Pendaftaran OSC

 2. Permohonan Kebenaran Merancang Papan Iklan (Billboard)

11.

Struktur Telekomunikasi

 1. Borang Pendaftaran OSC

 2. Permohonan Struktur Telekomunikasi

12.

CCC

 1. Borang B : Notis Memulakan / Penyambungan Semula Kerja Bangunan

 2. Borang CCC (G1-G21)