MENU

TAKWIM  MESYUARAT JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC) 2015

BIL.

JAWATANKUASA OSC

TARIKH

1

Jawatankuasa OSC Bil. 1/15

14/01/2015

2

Jawatankuasa OSC Bil. 2/15

23/01/2015

3

Jawatankuasa OSC Bil. 3/15

10/02/2015

4

Jawatankuasa OSC Bil. 4/15

23/02/2015

5

Jawatankuasa OSC Bil. 5/15

10/03/2015

6

Jawatankuasa OSC Bil. 6/15

23/03/2015

7

Jawatankuasa OSC Bil. 7/15

10/04/2015

8

Jawatankuasa OSC Bil. 8/15

23/04/2015

9

Jawatankuasa OSC Bil. 9/15

11/05/2015

10

Jawatankuasa OSC Bil. 10/15

25/05/2015

11

Jawatankuasa OSC Bil. 11/15

10/06/2015

12

Jawatankuasa OSC Bil. 12/15

23/06/2015

13

Jawatankuasa OSC Bil. 13/15

10/07/2015

14

Jawatankuasa OSC Bil. 14/15

23/07/2015

15

Jawatankuasa OSC Bil. 15/15

10/08/2015

16

Jawatankuasa OSC Bil. 16/15

21/08/2015

17

Jawatankuasa OSC Bil. 17/15

10/09/2015

18

Jawatankuasa OSC Bil. 18/15

18/09/2015

19

Jawatankuasa OSC Bil. 19/15

12/10/2015

20

Jawatankuasa OSC Bil. 20/15

23/10/2015

21

Jawatankuasa OSC Bil. 21/15

09/11/2015

22

Jawatankuasa OSC Bil. 22/15

23/11/2015

23

Jawatankuasa OSC Bil. 23/15

08/12/2015

24

Jawatankuasa OSC Bil. 24/15

18/12/2015

**Takwim ini tertakluk kepada pindaan oleh Bahagian Urusetia, Majlis Perbandaran Ampang Jaya.

PERTANYAAN:-

Sebarang pertanyaan, sila hubungi 03-42805102 / 03-42978716 / 03-42804189 / 03-42804201 / 03-42975094.